Biljana Antić

Diplomirani pravnik

Diplomirani pravnik - prosvetni inspektor, rođena u Beogradu, gde završava osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu.
Više od tri decenije bavi se poslovima iz oblasti obrazovanja (20 kao sekretar škole-Prve beogradske gimnazije i Muzičke škole „Mokranjac“).

Od 2003. godine zaposlena je u Gradskoj upravi grada Beograda, Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu, Sektoru za inspekcijski nadzor, na poslovima prosvetnog inspektora za predškolske ustanove, osnove i srednje škole.
Autor je brojnih stručnih tekstova i predavač na seminarima i stručnim skupovima sa temama iz oblasti obrazovanja.