Katarina Jovičić

Docent za trgovinsko i obligaciono pravo na Pravnom fakultetu univerziteta Union

Rođena u Beogradu 24.7.1965. godine. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1988. godine. Od 1998. godine do 1991. godine radila je u advokatskoj kancelariji ,,Aleksandar Bajićˮ u Beogradu, kao pripravnik i kao pripravnik sa položenim pravosudnim ispitom. Od 1991. godine pa do 1996. godine radila je kao sekretar Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu. Od 1996. godine pa do kraja 2002. godine radila je kao savetnik i viši savetnik u Saveznom ministarstvu pravde u Grupi za građansko-pravne poslove. Od 2005. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu u svojstvu saradnika u nastavi drži vežbe iz predmeta Trgovinsko pravo. Od januara 2003. godine zaposlena je na Institutu za uporedno pravo u Beogradu, prvo kao istraživač pripravnik, potom kao istraživač saradnik a od 2013. godine je naučni saradnik. Od januara 2019. Izabrana je za docent za trgovinsko i obligaciono pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta Union.

Osnovne oblasti interesovanja: Međunarodno privredno pravo, Arbitražno pravo, Obligaciono pravo, Međunarodno privatno pravo, Pravo potrošača. Objavila je više desetina radova u navedenim oblastima.