Prof. dr Bojan Urdarević

Vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu

Dr Bojan Urdarević je vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Od 2004, nakon položenog diplomatsko-konzularnog ispita pri Ministarstvu spoljnih poslova Srbije i Crne Gore u saradnji sa Fakultetom za političke nauke iz Beograda, ima zvanje atašea i specijaliste za oblast međunarodnih odnosa. U martu 2009. izabran je za miritelja pri Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova. Član je uprave Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije. Objavio je više naučnih članaka iz oblasti radnog i službeničkog prava.