Intelektualna svojina

Svakog 26. aprila, obeležava se Svetski dan intelektualne svojine u svetu. Kreativni direktori, umetnici, i uopšte daroviti ljudi širom sveta, svakodnevno smišljaju nove ideje kojima pokreću nove biznise, kreiraju nove proizvode, neovisno da li je to u domenu umetnosti, poljoprivrede, mode, veštačke inteligencije ili bilo koje druge sfere. Vrlo često, proizvodi i ideje, ostaju nerealizovani te samo puko slovo na papiru, koje u toku svog puta do tržišta neretko naiđu na nepremostivu prepreku. Neovisno da li je u pitanju fotografija, recepti, priča... sve ih, i u Srbiji i svetu, od neovlašćenog kopiranja štiti niz zakona i podzakonskih akata.

Prema mišljenjima mnogih stručnjaka,  mala i srednja preduzeća, u današnje doba ekspanzije i vrtoglavo brzog razvoja, mogu mnogo toga da učine kako bi svoja preduzeća učinili konkurentnijim i jačim, samo zahvaljujući načinu na koji koriste sistem zaštite prava intelektualne svojine. 

Prema zakonima koji važe u Srbiji, predmet zaštite intelektualne svojine je „duhovna, nematerijalna tvorevina koju je stvorio čovek" - muzika, književna i likovna dela, pronalasci i ostala dela.  Zakon deli intelektualnu svojinu na dve oblasti - autorsko i srodna prava i industrijsku svojinu. Autorskim pravima zaštićeni su filmovi, kompjuterski programi i igre, muzika, književna i naučna dela. 

Pod zaštitu intelektualne svojine spadaju:

  • književna, umetnička i naučna dela
  • umetnička izvođenja
  • pronalasci i naučna otkrića
  • industrijski uzorci i modeli
  • fabrički, trgovački i uslužni žigovi
  • trgovačka imena i nazivi
  • biljne sorte,
  • sva druga prava vezana za intelektualnu aktivnost u industrijskoj, naučnoj, književnoj i umetničkoj oblasti

U mnogim razvijenim zemljama, deca već u osnovnoj školi uče o intelektualnoj svojini i važnosti zaštite prava na istu. 

U Srbiji se ove godine, ovaj Svetski dan obeležava pod nazivom intelektualna svojina i mladi: Inovacije za bolju budućnost i posvećen je kreativnosti mladih ljudi.